Văn Hóa

424 ứng viên GS và PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

424 ứng viên GS và PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

2019-11-11 16:47:30

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn.


Hotline:02362800008